L’objecte i les lletres

“L’objecte i les lletres” és una unitat didàctica concebuda per Míriam Turró, i adreçada a alumnes d’infantil, especialment de p4 i p5, en què es vol treballar el desenvolupament afectiu, social i cognitiu dels alumnes a partir de l’obra de Joan Brossa.

La proposta s’organitza en quatre fases de treball que impliquen, d’una banda, l’organització de les accions de manera coherent i, de l’altra, el principi d’adaptabilitat que permet incorporar o suprimir elements o aspectes segons la diversitat de situacions que ens trobem a les aules.

L’exploració de les lletres i dels objectes quotidians són la base de la proposta. En aquesta línia, els alumnes crearan poemes objecte i poemes visuals i exposaran i compartiran els resultats obtinguts amb la resta de companys. “L’objecte i les lletres” fomenta l’observació, la comparació, la reflexió, la creativitat i el diàleg entre els participants.

>> DESCARREGUEU-VOS LA UNITAT DIDÀCTICA <<

//

7 pensaments sobre “L’objecte i les lletres

 1. Belén Llergo Albacar diu:

  La proposta didàctica que he escollit està pensada per a nens de tres a cinc anys i la podem trobar al web “Laberints brossians” de la Fundació Joan Brossa. La unitat de treball es divideix en quatre tallers: “L’objecte i les lletres”, “Les lletres en els poemes visuals”, “Poema objecte, creem a l’estil de Brossa” i “Exposem les nostres obres”. El principal objectiu que es vol aconseguir és que l’alumnat interioritzi el procés d’elaboració perquè, més endavant, pugui realitzar-lo de manera autònoma. Per aconseguir-ho, els alumnes han de col·laborar entre ells i amb els professors.

  He triat aquesta proposta perquè m’ha semblat molt ben estructurada. Com està dirigida a nens d’edats molt curtes, és important que els nens tinguin clar que estan fent en tot moment per tal de situar-se correctament en el punt de l’activitat que s’està duent a terme. Així doncs, són activitats deductives, que van de les coses més generals a les més particulars. Primer comencen a treballar les lletres amb objectes de la vida quotidiana per tal de veure que un objecte, depèn com es miri, pot suggerir diferents lletres. Després s’introdueix Joan Brossa als nens perquè vegin que l’artista feia el mateix que ells amb els seus poemes visuals (a partir de lletres creava poemes). Finalment, quan els nens tenen clar què és un poema visual, se’ls fa fer un per parelles a partir de dos objectes que poden trobar en un parell de caixes que es porten a l’aula. Una vegada fets els poemes visuals es comenten amb tota la classe.

  A part de l’estructuració de la unitat de treball, crec que també és molt important i positiva la temàtica, les lletres, perquè és un dels primers continguts que s’introdueix a l’escola. També penso que les activitats proposades ajuden a despertar la imaginació i la creativitat dels nens, uns aspectes molt lligats a Joan Brossa i, per tant, molt adients per treballar-los en aquesta proposta. Tanmateix, si el que es vol aconseguir és que l’alumnat passi per un procés d’interiorització per tal d’actuar de manera autònoma al final del recorregut, des del meu punt de vista seria adient que l’activitat final es realitzés de forma individual i no per parelles. Així es podria veure millor si la interiorització s’ha assolit a través de l’experimentació, l’exploració i el treball col•lectiu.

  Per concloure, penso que globalment la proposta compleix la finalitat de l’educació infantil que, tal i com diu a la unitat didàctica, és la de contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, social i cognitiu. En efecte, es promou la comunicació, l’escolta i el coneixement a partir de la interacció entre els alumnes amb els professors i, a més, la col•laboració entre tots per tal de construir el propi pensament posteriorment.

 2. Nuria Cots diu:

  Comentari crític d’una proposta didàctica:

  Després d’haver donat un cop d’ull al blog de Laberints brossians, he decidit escollir la unitat didàctica proposada per a Infantil, més concretament per a nens d’entre 3 i 5 anys. M’ha agradat molt aquesta proposta perquè és una forma molt interessant d’apropar els nens al món de Joan Brossa, ja sigui a través de la creació d’un poema objecte o trobant diverses lletres en objectes quotidians que els nens ja coneixen. Aquest apropament es produeix durant quatre tallers on els nens i nenes experimenten a través de diversos materials, fan ús de la imaginació i desenvolupen una sèrie d’habilitats entre les quals cal destacar aprendre a treballar en parella o a millorar la competència comunicativa. També crec que aquesta activitat fomenta la mirada crítica, és a dir, el fet de poder veure les coses des de un punt de vista diferent, ja que unes pinces no només han de ser unes pinces sinó que depèn de com les miris poden arribar a ser una V o fins i tot una A.

  L’únic problema que li he trobat a aquesta unitat didàctica és el temps, ja que per a dur-la a terme el mestre hauria de requerir com a mínim de quatre sessions, i tot i que el temps és un aspecte que no ens hauria d’amoïnar, hi ha molts mestres que no estan disposats a “malgastar” tantes sessions de classe en activitats com aquestes, que potser no es troben dins el currículum. Tot i això, jo crec que és una activitat, que tot i la durada que comporta és molt enriquidora per als nens. A més a més , aquesta activitat ja està formulada en quatre tallers perquè sense aquesta durada no podria donar-se tot el procés pel qual els nens passen d’experimentar amb objectes a entendre que això és el que feia Brossa per a crear poesia, i fins i tot, tenir l’oportunitat de posar-se en la pell del poeta a l’hora de la construcció d’un poema visual.

  I un altre aspecte que m’agradaria destacar és el fet que els nens treballin per parelles. Inicialment he pensat que per treballar en grup, els nens encara són massa petits, però després de reflexionar una mica, me n’he adonat que si els nens comencen a treballar en grup des de ben petits poden arribar a desenvolupar una sèrie d’habilitats com saber escoltar, argumentar el propi punt de vista i saber posar-se en el lloc de l’altre.

  Per concloure, m’agradaria comentar que, després de treballar Brossa i haver mirat diverses propostes didàctiques que ofereix aquest blog, he vist com, d’un poeta que en un principi pot semblar complex i difícil d’interpretat, es poden arribar a treure moltes activitats diverses per, a l’escola, poder apropar des d’un principi als nens a l’art i la poesia.

 3. Alba Rosell Lorenzo diu:

  Personalment considero que la unitat didàctica que es proposa pels alumnes d’educació infantil és molt interessant. En primer lloc m’agradaria destacar la gran quantitat de competències que pot arribar a desenvolupar: des de competències d’aprendre a aprendre fins a competències artístiques i culturals.

  Penso que la proposta didàctica presentada potencia molt la creativitat dels infants i, al mateix temps, aconsegueix apropar-los a les obres d’en Joan Brossa. Des del meu punt de vista, aquestes quatre activitats permeten als alumnes sentir-se els protagonistes i en certa manera aconsegueixen que cada infant pugui fer volar la imaginació i tregui l’artista que porta dins, sempre dins el marc de la quotidianitat.

  Considero que totes elles són un bon element per realitzar diferents aprenentatges, ja siguin sobre continguts concrets o fins i tot, valors i normes. Per exemple, la primera activitat penso que pot beneficiar els alumnes en el fet de començar a introduir-se en el món de les lletres. Per altre banda, l’última activitat, “Exposem les nostres obres” pot arribar a fomentar en un grau elevat el fet de compartir, l’expressió oral o el saber escoltar. Des del meu punt de vista, l’activitat “Poema objecte, creem a l’estil de Brossa” i com a conseqüència “Exposem les nostres obres” seria interessant realitzar-les amb grups de més components. Penso que es una bona oportunitat perquè els nens iniciïn un debat, aportin les seves opinions i escoltin les dels altres. D’aquesta manera la dificultat és major ja que han d’aprendre a posar-se d’acord.

  Així, faig una valoració molt positiva de la unitat didàctica. Penso que són activitats força dinàmiques i que poden allargar-se o escurçar-se sense problema, és a dir, que es poden adaptar a la resposta dels alumnes. A més trobo molt important que es requereixi la implicació del professorat.
  Com a conclusió m’agradaria comentar que penso que és molt important conèixer la cultura i els artistes que ens envolten i una molt bona manera de fer-ho és endinsar-nos en les seves obres.

 4. Anna Serra Vergés diu:

  La unitat didàctica que he escollit per criticar està destinada al segon cicle d’Educació Infantil, és a dir, ens situarem en infants d’entre tres i cinc anys. Aquesta proposta es divideix en quatre tallers: “L’objecte i les lletres”, “Les lletres en els poemes visuals”, “Poemes objecte: creem a l’estil de Brossa” i “Exposem les nostres obres”.
  Penso que és una molt bona seqüència didàctica perquè permet treballar molts aspectes dels infants, des de la capacitat creativa a l’hora de construir un projecte en volum fins a la competència comunicativa en el moment en què ho han d’exposar als seus companys i debatre també sobre els títols i els diferents temes de la poesia de Joan Brossa.
  A més a més, aquesta imaginació es potencia des d’un punt de vista quotidià (per exemple, quan treballen a partir dels estris de cuina en el taller de “L’objecte i les lletres”), fet que facilita que els alumnes puguin relacionar el seu entorn més proper amb obres realment poètiques. És una bona manera de començar-se a endinsar en la figura de Brossa; els infants gaudeixen de l’activitat mentre treballen diferents habilitats i enriqueixen els seus coneixements culturals ja des de ben petits.
  Així doncs, no he trobat cap inconvenient en tota la proposta. Tot al contrari, crec que es treballa un gran nombre de continguts d’una manera molt dinàmica i que els alumnes esdevenen els protagonistes en tot moment; se’ls dóna l’oportunitat d’expressar-se tan oralment com creativament a partir de les obres que elaboren. A través d’aquesta seqüència didàctica, doncs, es contribueix al desenvolupament afectiu, social i cognitiu dels infants característic de l’etapa d’Educació Infantil.

 5. Aroa Cañadas Benítez diu:

  La unitat didàctica presentada em sembla una seqüència molt completa, ja que treballa moltes de les competències que cal desenvolupar a les primeres etapes d’educació infantil.
  D’una banda, em sembla molt interessant el fet que se’ls permeti experimentar, tot desenvolupant la seva creativitat, expressivitat i imaginació en la creació d’un projecte a partir de diferents recursos i materials que se’ls faciliten. A més a més, aquesta experimentació els ofereix la possibilitat d’atribuir nous significats al voltant dels usos de diversos objectes quotidians que ja coneixen (Ex: Dels estris de cuina que s’utilitzen a la primera activitat de la proposta).
  D’altra banda, considero que s’hauria de destacar que la proposta didàctica també promou el desenvolupament de l’habilitat comunicativa dels infants, proporcionant-los situacions en les quals hagin d’explicar les seves idees a la resta de companys, com és el cas de l’últim taller, i de la seva comprensió, en dur a terme una comparació entre el títol propi i el proposat per l’autor, al segon taller.
  Finalment, es podria dir que l’avaluació conjunta de tot el procés constitueix un element molt positiu dins la unitat didàctica plantejada, ja que permet que els infants rebin propostes de millora per enfrontar-se a les seves futures tasques amb més seguretat i autonomia i obtinguin, d’aquesta manera, millors resultats al llarg del seu procés educatiu.

 6. Aura Bonet Cantero diu:

  Després d’observar les diferents propostes didàctiques que es realitzen a partir de les obres de Joan Brossa, he decidit centrar-me en la que va adreçada al segon cicle d’educació infantil i que es pot aplicar en qualsevol dels tres nivells d’aquesta etapa (3-5 anys).
  Aquesta proposta didàctica consta de quatre tallers: el primer, sota el nom “L’objecte i les lletres”, el segon, titulat “Les lletres en els poemes visuals”, el tercer, s’anomena “Poema objecte, creem a l’estil de Brossa” i el quart, “Exposem les nostres obres”. És sorprenent i necessari destacar com en cadascun d’aquests tallers es potencia una gran quantitat d’habilitats que fomenten el desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu en els infants.

  Per una banda, he observat que fomentar la creativitat és un punt clau en aquesta proposta, ja que en cadascuna de les activitats deixen total llibertat als infants per tal que aquests utilitzin la seva imaginació i identifiquin diferents lletres en les formes dels objectes quotidians. Aquest aspecte, considero que és un dels més importants, i més beneficiós, d’aquesta proposta, ja que des de ven petits els infants no tenen cap problema per imaginar i crear en les seves ments estructures i objectes totalment ficticis, però a mesura que ens anem fent grans, el fet de que cada cop ens estableixin normes i pautes més concretes sobre què és el que s’ha de fer i com, fa que aquesta imaginació vagi desapareixent. A més, la utilització de la creativitat permet que els infants, sense donar-se compte o sense ser intencional, es vagin aproximant mica en mica al pensament que volia transmetre Joan Brossa a través de les seves obres.

  També m’agradaria comentar, que se’ls proporciona un ambient càlid i acollidor basat en la confiança, on l’educador/a únicament guia als alumnes en el transcurs de les activitats, oferint instruccions, amb l’objectiu de que, finalment, l’infant puguin realitzar les diferents tasques de forma autònoma. Aquest és un altre punt important, ja que mica en mica el infant haurà d’anar realitzant les activitats totalment sol, i considero molt adequat que s’iniciï en aquestes edats, ja que serà on es creï la base i els fonaments (confiança en si mateix) sobre els quals l’infant construirà en un futur.

  Per altra banda, vull destacar molt positivament que tots aquests tallers estan basats en l’experimentació, que és una eina clau mitjançant la qual els infants aprenen, sobretot en aquestes primeres etapes. En el moment en que van realitzant l’activitat i van portant a la pràctica tot el que el professor els diu (creen un poema objecte ells sols), és quan ells van interioritzant i atribuint significat a les coses.

  Finalment, remarcaré una habilitat que es promou concretament en l’últim taller, l’habilitat comunicativa, expressiva i social, on els infants comenten les seves obres als companys i manifesten de forma raonada quina obra els ha agradat més.

  Per tots els motius que he anat comentat anteriorment, considero que aquesta proposta didàctica és molt completa, dinàmica, divertida i totalment adequada a l’etapa a la qual va dirigida.

 7. Cristina López GIl diu:

  Primer de tot he de dir que després de llegir les diferents propostes pedagògiques considero que en general las activitats proposades són molt adequades per a les edats dels infants. En les propostes s’hi tracta la poesia d’una manera molt lúdica i experimental, aspecte que facilita que els nens aprenguin més significativament i permet que des de ben petits entrin en contacte amb el món de la poesia.

  Centrant-me en la unitat didàctica de segon cicle d’educació infantil, he de dir que, des del meu punt de vista, treballar a partir de tallers és una de les millors maneres que els infants aprenguin a partir de la seva pròpia experiència i sent en tot moment ells els protagonistes.
  Els tallers d’aquesta unitat estan molt ben estructurats i mitjançant objectes quotidians, jocs, i a partir de la interacció i imaginació, els infants estan aprenent no només qui és Joan Brossa, sinó que també treballen en equip, desenvolupen la imaginació i la comunicació, practiquen la lectoescriptura, etc.

  D’altra banda, considero que per realitzar aquests tallers hem de tenir molt present que els més petits potser encara no saben distingir bé les lletres, així que el mestre hauria d’ajudar els infants en cas que ho necessitessin per realitzar les diferents activitats.

  Per concloure, crec que aquesta proposta pot ser molt positiva per als infants, ja que els ajuda a conèixer el món de la cultura i de la poesia, a més d’aprendre i de promoure mitjançant el joc el seu desenvolupament social, afectiu i emocional.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s