Oferta educativa

El Servei Educatiu de la Fundació ha concebut una oferta educativa adreçada a tots els nivells escolars. Aquesta programació està dividida en dues seccions:

  • Pels camins de Joan Brossa: itineraris urbans i activitats de descoberta a l’aire lliure tot seguint l’empremta del poeta a Barcelona.

Totes les nostres activitats es desenvolupen per educadors especialment formats en la matèria i amb habilitats comunicatives i competències pedagògiques. A més, comptem amb el suport d’artistes i professionals especialitzats que, amb les seves propostes, ajuden a complementar i a enriquir la nostra oferta. És el cas d’Enric Llevat, Teia Moner, Explica dansa o App_Arte.

D’altra banda, des del Servei Educatiu organitzem jornades educatives a les escoles així com programes d’assessorament pedagògic i formació per a mestres i professors.