Bibliografia sobre Joan Brossa

Aquí teniu una selecció bibliogràfica de les publicacions més rellevants que s’han realitzat fins al moment sobre la vida i l’obra de Joan Brossa.

 • J. Coca, Joan Brossa, oblidar i caminar. Barcelona, Editorial La Magrana, 1992.

Reedició ampliada del primer llibre dedicat a Joan Brossa. Es tracta d’una llarga entrevista del 1973, on es ressegueix tota la trajectòria literària del poeta fins al moment i s’hi incorporen alguns poemes inèdits, i de dues altres entrevistes realitzades el 1982 i el 1992.

 • G. Bordons, Introducció a la poesia de Joan Brossa. Barcelona, Edicions 62 (Llibres a l’abast, 235), 1988.

Primer estudi global sobre l’obra de Joan Brossa. Es tracta del resum de la tesi doctoral presentada per la mateixa autora el juliol de 1986 a la UAB. S’hi inclou l’itinerari vital i poètic de l’autor, la seva concepció poètica i una descripció de tots els llibres escrits per Brossa des de 1941 fins a 1975.

 • I. Vallès, Joan Brossa: les sabates són més que un pedestal. Barcelona, Editorial Alta Fulla, 1996.

Primera obra que estudia en profunditat les influències i els ressorts creatius de les incursions del poeta en el món de la plàstica. El llibre pretén explicar amb detall el pas de la paraula a la imatge en el món brossià. Al final del llibre s’hi inclou una àmplia selecció gràfica.

 • Ll. Permanyer, Records Brossa x Brossa. Barcelona, Editorial La Campana, 1999.

Llibre aparegut poc després de la mort de Brossa, és el resultat de la transcripció d’una sèrie de converses que el poeta mantingué amb Lluís Permanyer. El volum és un recorregut pels principals episodis de la vida del poeta, així com per les seves fílies i fòbies, per la qual cosa és una mena d’autoretrat.

 • G. Bordons; D. Giralt-Miracle, Itineraris brossians. Barcelona, Editat per Fundació Joan Brossa / Ajuntament de Barcelona, 2006. Reeditat el 2008.

Publicat simultàniament amb versions en espanyol i en anglès. El llibre presenta, explica i localitza l’obra de Brossa que hi ha als carrers i parcs de Barcelona, d’altres indrets de Catalunya i d’arreu del món, tot suggerint diferents itineraris.

 • Div. autors. Joan Brossa o la revolta poètica. Barcelona, Editat per Fundació Joan Brossa / Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya / Fundació Joan Miró, 2001.

Catàleg de l’exposició celebrada a la Fundació Joan Miró l’any 2001 amb textos de nombrosos especialistes, sota la direcció de Manuel Guerrero. Inclou una biografia i bibliografies. N’existeix una versió en espanyol i una altra en anglès. Pot considerar-se una mena d’enciclopèdia Brossa pel nombre d’escrits sobre Brossa d’autors molt diversos.

 • J. London, Contextos de Joan Brossa. L’acció, la imatge i la paraula. Barcelona,  Publicacions de la Universitat de Barcelona,  2010.

Ofereix una mirada des de fora sobre els diferents tipus de poesia de Brossa: teatre, poesia visual i poesia pròpiament dita, i també unes bones reflexions sobre les dificultats en la traducció de Brossa.

 • J.Marrugat. «El saltamartí» de Joan Brossa: Les mil cares del poeta. Tarragona, Arola Editors, 2009.

Visió de tot Brossa a partir d’una obra, El saltamartí, que es troba tant en poesia com en teatre i en poemes corporis.

//

Bibliografia: Primària

Aquests són els llibres que més us poden ajudar a l’hora de preparar les classes amb alumnes de primària.

 • Poemes visuals. Barcelona, Edicions 62 (Llibres de l’Escorpí 29), 1975. Reeditat el 2001.

Conté 50 poemes visuals de la sèrie “Habitables”. Per les característiques del llibre és un magnífic divulgador de l’obra visual de Brossa.

 •  Tria de poemes conversables i Tast de poemes. Barcelona, Editorial Barcanova, 1996. Reeditat el 2002.

En un llibre hi ha una selecció de poemes quotidians i en l’altre, fotografies de poemes objecte o instal·lacions. Els dos llibres es troben dintre de l’obra plàstica Ou amb dos rovells i han estat reeditats independentment. El recull és un bon acostament a l’obra més senzilla i lúdica de Brossa.

 •  Romancets del Dragolí. Barcelona, Edicions 62 (Els Llibres de l’Escorpí. Poesia 103), 1986.

Reedició del llibre de 1948 que havia estat publicat fragmentàriament a Dau al Set i que formava part del recull Poesia Rasa de 1970. Conté una sèrie de romanços de caire popular, divertits i irònics.

 •  Cappare. Barcelona, Editorial Proa (Ll. de l’ossa menor 77), 1973.

Recull de tres llibres de 1956 i 1957, que contenen les diferents formes practicades per Brossa fins al moment: odes, sonets i poemes quotidians. Aquests són especialment sintètics. Els dos primers llibres són de caire amorós. Pel seu caràcter poden utilitzar-se a partir de cicle superior de primària.

 •  El saltamartí. Barcelona, Editorial Proa (Llibres de l’ossa menor 134), 1985.

Llibre de 1963, que conté poemes quotidians molt representatius de la poesia de Brossa amb llenguatge col·loquial i que per primera vegada incloïa poemes visuals.

 •  Els entra-i-surts del poeta. Roda de llibres (1969-1975). Barcelona, Editorial Alta Fulla, 1983.

Conjunt de set llibres que aplega poemes curts de caràcter quotidià i poemes visuals. Mostren una de les propostes més divertides i iròniques de Brossa.

 •  Passat festes. Barcelona, Editorial Empúries (Col·lecció Migjorn 25), 1995. Reeditat el 2001.

Recull de poemes escrits entre 1993 i 1995, amb poemes curts i senzills de caràcter quotidià i algun poema visual.

 •  Poesia tipogràfica. Barcelona, Editat per Fundació Joan Brossa / Ajuntament de Barcelona, 2004.

Antologia força completa de poemes visuals ordenats segons les lletres de l’alfabet i els números.

//

Bibliografia: Secundària

Si voleu llegir poemes amb els vostres alumnes o bé preparar un recull literari, aquests són els poemaris més adequats.

 • Antologia de poemes de revolta (1943-1978). Barcelona, Edicions 62 (El Cangur, 289), 2001.

Antologia feta pel mateix autor l’any 1979 de poemes dispersos, de denúncia eufòrica, escrits la majoria durant els anys del franquisme. Molt interessant com a recull unitari per conèixer el Brossa més compromès políticament.

 •  Poemes escollits. Barcelona, Edicions 62 (Les millors obres de la literatura catalana 109), 1995.

Antologia de caràcter temàtic que recopila poemes de diferents formes i èpoques sota el criteri temàtic.

 • Memòria encesa o mosaic antològic. Barcelona, Editorial Barcanova, 1999.

Antologia realitzada pel mateix Brossa, recollint poemes diversos ja publicats o bé inèdits, pertanyents a llibres encara no publicats en l’actualitat.

 •  A partir del silenci. Barcelona, Editorial Cercle de lectors i Galàxia Gutenberg, 2001.

Antologia polimòrfica distribuïda en dos grans blocs: un dedicat a les diferents formes practicades per Joan Brossa i l’altre als eixos transversals o temàtics. És un recull adequat per orientar-se en la lectura de la magna obra del poeta.

 •  Els ulls de l’òliba. València, Editorial Tres i Quatre (Col·lecció Poesia 33), 1982.

Llibre de sonets escrit el 1974, en què el poeta fa diverses experimentacions amb aquesta forma estròfica. És subversiu amb la forma i té propostes molt divertides.

 •  Sonets a Gofredina.  Barcelona, Edicions de la Magrana (Cotlliure 1), 1986.

Llibre de sonets amorosos escrit el 1967. Tenen un to molt col·loquial i en molts és la veu de l’estimada qui parla.

 •  Furgó de cua. Barcelona, Editorial Quaderns crema, 1993.

Llibre de sextines i sonets amb paraules rima escrits entre 1989 i 1991. Completa el llibre de Viatge per la sextina i inicia la línia més reflexiva de Brossa.

 •  Suite tràmpol o el compte enrere. Barcelona, Ediciones de la Rosa cúbica (La forma de la luz, 1), 1994.

Llibre unitari de 1992, que consta de deu poemes encapçalats per xifres romanes ascendents precedits per xifres aràbigues descendents, on es parla del cicle vital humà i còsmic.

 •  La clau a la boca. Barcelona, Editorial Barcanova, 1997.

Conjunt de 77 poemes que el poeta va arreplegar en motiu dels seus 77 anys. Els poemes són curts i estan en la darrera línia de Brossa de reflexió sobre la vida.

 •  Sumari astral i altres poemes. Barcelona, Edicions 62 i Editorial Empúries (Poesia, 25), 1999.

Un dels últims llibres publicats després de la mort de Joan Brossa. Conté poemes curts i d’altres reflexius sobre la vida i la mort.

 •  El dia a dia (1988-1992). Barcelona,  Edicions 62 (Poesia, 109), 2007.

Últim llibre editat pòstumament, amb textos inèdits. S’hi poden trobar poemes punyents, pel que fa al contingut social,  i també d’altres de caire més reflexiu.

//

Bibliografia: Batxillerat

Si voleu llegir i comentar poesia amb els vostres alumnes, aquestes són les propostes més recomanades.

 • Poesia Rasa (2 volums). Barcelona, Edicions 62 (Poesia/Sèrie gran 3 i 5), 1990 i 1991.

Reedició en dos volums del recull Poesia Rasa de 1970 excloent-ne els tres primers llibres, que van ser reeditats en format petit. Va ser el llibre que va donar a conèixer Joan Brossa i té una importància històrica. Conté llibres molt significatius en l’obra de Brossa com Em va fer Joan Brossa o El pedestal són les sabates.

 • Viatge per la sextina (1976-1986). Barcelona, Editorial Quaderns crema (Poesia dels Quaderns crema, 24)  1987.

Recull dels quatre llibres de sextines escrits per Brossa entre el 1976 i 1986, dos dels quals havien estat publicats anteriorment a Llibres del Mall i Edicions 62. Un bon panorama d’aquesta forma mètrica, amb sextines lúdiques, polítiques, d’homenatge, etc.

 •  Calç i rajoles. Barcelona, Edicions 62 (El Cangur Plus 279), 1999.

Obra de teatre en homenatge a Ignasi Iglésias, reeditada amb un estudi introductori i propostes didàctiques de Glòria Bordons.

 •  Teatre. L’Alfàs del Pi, Edicions Pedra de Toc, 1996.

Recull de tres obres teatrals, escrites entre el 1959 i 1965, reeditades a partir dels volums de Poesia escènica. 

 •  Poesia escènica I: Al voltant de Dau al Set. Tarragona, Arola Editors (col. Textos a part, 96), 2012.

Primer volum de la reedició de la poesia escènica. En aquest volum es recull el teatre escrit per Brossa durant el període més important de la revista Dau al Set (de 1947 a 1950). Es tracta de peces molt curtes, generalment d’un sol acte, en què predomina l’absurd i el joc amb el llenguatge.

 •  Poesia escènica II: Strip-tease i teatre irregular (1966-1967). Tarragona, Arola Editors / Edicions URV (col. Textos a part, 100), 2012.

Segon volum de la reedició de la poesia escènica. Recull de cinquanta-sis peces curtes, la majoria de les quals pertanyen a un gènere inusual en el teatre culte. A partir d’un gènere vulgar, el poeta aprofità la convenció del despullament per mostrar que les coses no són el que semblen.

 •  Poesia escènica III: Mirades sobre l’amor i la vida (1956-1962) . Tarragona, Arola Editors / Edicions URV (col. Textos a part, 101), 2012.

Tercer volum de la reedició de l’obra d’aquest gènere. Aplega quatre obres de l’anomenat teatre “literari” de Joan Brossa, quatre exemples de l’etapa de maduresa que permeten apropar-nos a la seva idea de l’amor i la vida.

 •  Vivàrium. Barcelona, Edicions 62 (Cara i creu 17), 1971.

Conjunt de textos esparsos, en general proses, alguns inèdits i els altres, publicats en revistes, catàlegs, presentacions, etc. anteriorment. Entre d’altres, conté poemes i altres textos de la revista Dau al Set.

 •  Anafil. Barcelona, Edicions 62 (l’Alzina, 16), 1987.

Recull d’escrits circumstancials (poemes polítics, presentacions a exposicions d’artistes, reflexions sobre l’art i la literatura, discursos, etc.) redactats o publicats entre 1971 i 1986, continuació del material recopilat a Vivàrium. De gran interès per conèixer la poètica de Brossa.

 •  Alfabet desbaratat. Barcelona, Empúries (Narrativa, 75), 1998.

Conjunt de proses inèdites escrites entre 1948 i 1979. Algunes pertanyen a l’època de Dau al Set, com el guió cinematogràfic Gart. Tríptic carnavalesc de 1966 és un text per a una cantata de J.M.Mestres Quadreny i Prosa egipciana de 1979 és una mena d’esbós biogràfic.

//